Dom uA8v2 to już  druga wersja wariantowa projektu

Szacunkowy koszt inwestycji

uA8v2

Powierzchnia użytkowa obiektu: 107,60 m²
Kwota realizacji budowy: 360 895,56 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %244 687,19 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %45 111,95 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %4 691,64 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %24 540,90 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %15 879,40 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %199 575,25 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %24 901,79 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %23 819,11 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %37 894,03 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %72 540,01 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %11 548,66 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %28 871,65 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %64 239,41 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %37 894,03 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %8 300,60 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %15 157,61 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %14 435,82 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %26 345,38 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %24 540,90 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %1 804,48 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %51 968,96 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %6 496,12 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %22 375,53 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %2 887,16 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %2 526,27 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %17 683,88 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego