uA18v1 to alternatywna wersja projektu uA18, czyli parterowego domu dla dużej rodziny z wielospadowym dachem

Szacunkowy koszt inwestycji

uA18v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 160,90 m²
Kwota realizacji budowy: 515 873,46 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %349 762,21 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %64 484,18 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 706,35 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %35 079,40 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %22 698,43 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %285 278,02 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %35 595,27 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %34 047,65 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %54 166,71 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %103 690,57 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %16 507,95 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %41 269,88 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %91 825,48 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %54 166,71 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %11 865,09 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %21 666,69 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %20 634,94 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %37 658,76 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %35 079,40 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 579,37 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %74 285,78 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 285,72 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %31 984,15 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 126,99 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 611,11 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %25 277,80 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego