uA18v1 to alternatywna wersja projektu uA18, czyli parterowego domu dla dużej rodziny z wielospadowym dachem

Szacunkowy koszt inwestycji

uA18v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 160,90 m²
Kwota realizacji budowy: 595 238,61 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %403 571,78 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %74 404,83 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %7 738,10 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %40 476,23 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %26 190,50 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %329 166,95 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %41 071,46 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %39 285,75 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %62 500,05 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %119 642,96 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %19 047,64 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %47 619,09 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %105 952,47 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %62 500,05 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %13 690,49 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %25 000,02 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %23 809,54 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %43 452,42 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %40 476,23 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 976,19 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %85 714,36 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %10 714,29 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %36 904,79 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 761,91 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 166,67 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %29 166,69 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego