Projekt domu uA8 to propozycja domu parterowego z dwustanowiskowym ga"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA8

Powierzchnia użytkowa obiektu: 150,60 m²
Kwota realizacji budowy: 547 082,81 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %370 922,15 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %68 385,35 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %7 112,08 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %37 201,63 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %24 071,64 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %302 536,80 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %37 748,71 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %36 107,47 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %57 443,70 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %109 963,65 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %17 506,65 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %43 766,63 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %97 380,74 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %57 443,70 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %12 582,90 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %22 977,48 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %21 883,31 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %39 937,05 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %37 201,63 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 735,41 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %78 779,93 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 847,49 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %33 919,13 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 376,66 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 829,58 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %26 807,06 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego