uA1 to projekt domu parterowego o prostej bryle przykrytej dachem kopertowym. Tani w budowie i ekonomiczny w ekspoloatacji.  Do"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 99,32 m²
Kwota realizacji budowy: 262 236,07 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %177 796,06 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %32 779,51 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %3 409,07 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %17 832,05 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %11 538,39 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %145 016,55 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %18 094,29 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %17 307,58 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %27 534,79 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %52 709,45 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %8 391,55 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %20 978,89 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %46 678,02 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %27 534,79 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %6 031,43 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %11 013,92 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %10 489,44 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %19 143,23 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %17 832,05 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %1 311,18 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %37 761,99 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %4 720,25 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %16 258,64 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %2 097,89 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %1 835,65 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %12 849,57 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego